Община Стара Згора

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Ста̀ра Заго̀ра е град в Южна България, един от основните икономически центрове в страната, както и основен транспортен възел на Южна България. Той е център на едноименните община, област и регионална асоциация на общините РАО Тракия. Градът е шестият по големина в страната с население от 135 715 души по данни на НСИ към 31.12.2018 г. и образува петата по големина градска агломерация в България с население от 213 444 жители (към септември 2007 г.) както и център на 5-ата по големина област в България с население към 31 декември 2016 г. от 321 377 души. Стабилното икономическо развитие на региона му отрежда второ място по БВ] на глава от населението в страната.

В града се намира най-старият в Тракия български театър – Драматичен театър „Гео Милев“, античният Форум на Августа Траяна, а на 14 km от центъра на града е разположен националният балнеологичен курорт Старозагорски минерални бани. През 1925 г. е открита втората след София опера в страната – Южнобългарската опера (днес Държавна опера Стара Загора), а през 1895 г. – първият градски парк от европейски тип в България-Аязмото. В града се намират още и Музеят на религиите и музей „Неолитни жилища“.

Характерна флора

Територията на община Стара Загора попада в Среднобългарския биогеографски район – подрайон Горнотракийска низина, отличаваща се предимно с равнинен характер, интензивно земеделие и значителна урбанизация. Това предопределя до голяма степен бедно по състав и изобилие биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на Сърнена гора и местата с екотонен ефект в равнината. Характерни горски съобщества са ксеротермните гори от цер, благун и космат дъб. Понастоящем доминират тревни, храстови и агроценози, като съставът им е разнообразен.

Единственото известно за науката находище на защитен от закона за биологичното разнообразие растителен вид е това в местността „Карасиврия“, северно от гр. Стара Загора, на звъниколистен тъжник (Spiraea hipericifolia). Видът е включен и в Червената книга на Р. България.

Характерна фауна

Фауната в района е съставена от европейски, евро-сибирски и холопалеарктични видове. Наред с тях са разпространени и много топлолюбиви средиземноморски, преходносредиземноморски, предноазиатски и степни видове. Степента на срещане на редки видове и ендемизмът са най-силно изразени при безгръбначните. Сравнително добри са дивечовите запасите на заек, сърна, благороден елен и дива свиня. Значителни са възможностите за увеличаване запасите на колхидския фазан и яребицата.

Най-ранните следи от цивилизация в региона на Стара Загора се отнасят към края на 7-то хилядолетие пр. Хр. Тогава, почти едновременно, върху днешната територия на Стара Загора и в близките ѝ околности възникват четири праисторически селища, едно от които е било най-голямото в българските земи в продължение на 6 хиляди години. Някои учени считат, че там се е намирал древнотракийският Берое.

През 1968 г. в града са открити Неолитни жилища от средата на 6-то хилядолетие пр.н.е., които са най-запазените и с най-богатия фонд в Европа и са превърнати в музей.

Установена е голяма гъстота на заселванията през неолита и халколита, над 120 праисторически селища и 5 праисторически селищни могили, с множество находки, като една от тях е и най-голямата в Европа. Животът тук започва в края на 7-мо хилядолетие пр. Хр. и продължава до 12 век сл. Хр.

Край Стара Загора е открито и ритуално съоръжение на близо 8000 години.

При мащабни проучвания през 1970-те години край Стара Загора е открит и най-големият рудодобивен център в света през V хилядолетие пр. Хр. Тези най-древни в Европа метални рудници са на близо 7600 години. През 2014 археолозите от Регионален исторически музей (Стара Загора) откриват първата фабрика за производство на мед в Европа, на възраст над 7000 години.

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Неотлитни жилища
Стара Загора, България

Музей „Неолитни жилища“ е създаден през 1979 г. В него може да се видят 2 жилища от новокаменната епоха на територията на Стара Загора. Той е един от Стоте национални туристически обекта. Представляват къща на два етажа с комин и три отделни помещения с дължина 10 m, широчина 5,60 m и височина минимум 7 m. Изградени са от дървени колове, преплети с по-тънки пръти, измазани със смес от глина и слама и покрив от слама и шума. Всяко от помещенията е разполагало със собствено огнище и спалня.

Памтеник Бранители на Стара Загора
Стара Загора, България

Паметникът представлява бетонна конструкция, висока 50 м. Наподобява развято знаме, имитиращо Самарското знаме на опълченците. Построен е на мястото на командния пункт на опълченците. До паметника се намират бетонни конструкции, представящи 6-ма български опълченци и руски офицер, символ на 6-те опълченски дружини под командването на руските офицери. Под опълченците се намира костницата. Гори и вечен огън в конструкция, изпълнена под формата на щикове.

Регионален Исторически Музей
Стара Загора, България

Регионалният исторически музей в Стара Загора е сред най-старите музеи в България и сред големите в Европа. Той съхранява над 120 000 паметника на културата. Първата експозиция е открита през 1907 г. През септември 2007 г. музеят се премества в нова сграда. През март 2009 г. новата сграда на музея бе официално открита за посетители.

Къща-музей Гео Милев
Стара Загора, България

рез 1952 година се ражда идеята за превръщането на къщата в Стара Загора, където е израснал Гео Милев, в музей. Основни инициатори тогава са неговите приятели поети Николай Лилиев, Николай Райнов, Ламар, Людмил Стоянов, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев и др. Идеята се реализира с помощта на  майката на поета, жена му, неговия брат Борис и четирите му сестри, и редица други родственици и приятели на Гео Милев, както и цялата общественост на Стара Загора.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Община Стара Загора е разположена в южна централна България, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

Благоприятните условия са причина тук да се създаде селище от най-древни времена.

Транспорт

В Стара Загора транспортът се осъществува посредством кола или автобус от градският транспорт. От 2017 година автобусите от градския транспорт са подновени и в момента те са едни от най-модерните автобуси в България.

Климат

Климатът на градската територия е преходноконтинентален с влияние от Средиземно море. През зимата времето е по-меко и по-топло в сравнение с градовете в Тракийска низина, тъй като Средна гора предпазва от студените северни и североизточни ветрове. В района виреят рядко срещаните в България екзотични дървесни видове магнолия, кедър, смокиня, лавър (дафиново дърво), нар, бадем, райска ябълка, кипарис.

Култура

Държавна опера Стара Загора

Драматичен театър "Гео Милев"

Държавен куклен театър Стара Загора

Общински духов оркестър

Фолклорен ансамбъл "Загоре"

Радио Стара Загора

Културно-информационен център "Етносвят България"

Околности

Старозагорски минерални бани - балнеоложки курорт на 15 км северозападно от града с открит минерален плаж и много възможности за лечение, отдих, нощуване и развлечения. В непосредствена близост е открита римска баня от II век (161-163) за нуждите на жителите на Августа Траяна.В местността Мечи кладенец са открити стари рудници (от медно-бронзовата епоха - IV хилядолетие пр. Хр.), едни от най-старите и най-големи рудни разработки в Европа.

Спорт

В Града Има представители на футбол и на баскетбало. И двата отбора носят името Берое, кръстени на някогашното име на град Стара Загора

Пазаруване

Градът разполага с множество магазини,, както хранителни, така и за всичко необходимо на един човек. Има два мола, като в момента се изгражда трети.

https://www.parkmall-sz.com/

https://www.galleriasz.bg/

 

Важни телефони

телефон за информация и централа: (042) 614 614

горещ телефон за сигнали: 0800 157 37

дежурен общински съвет за сигурност: (042) 628 683,
614 821, 250 005; 0885 901 212

зимна поддръжка на пътищата:

Общински пътища:
PSI - дежурен база "Голеш" - 0882 988 437

Градска мрежа:
ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС" - дежурен - 0898 460 273

Сметосъбиране:
ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС" - дежурен - 0898 460 273

Кога да го посетите

Градът е подходящ за посещение по всяко едно време на годината. Но най- ппрекрасното време е през пролетта и през есентта. През пролетта ще можете да се насладите на парк-аязмото, а през есентта на невероятният мирис на липа в целия град.

Какво да правите

Панаир

Традиционният за Стара Загора есенен панаир ще започне на 27 септември и ще продължи до 6 октомври. Той ще е разположен на ул. „Иван Вазов“ северно от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“. Панаирът се провежда всяка годин през октомври месец, когато е и празникът на града.

Фестивал на кукерите

радицията по Сирни Заговезни да излизат кукери и да гонят злото е жива и днес в Стара Загора. Площадът пред сградата на Общината се превръща в сцена за изява на кукери от всички краища на България.1

Парк - Аязмото

Парк „Митрополит Методий Кусев“ (по-често наричан Аязмото) е парк в град Стара Загора. По време на социалистическия режим официално е преименуван на Парк „Ленин“, но жителите на града продължават да го наричат Аязмото. Разположен е на площ от 3500 дка в северна посока от града и разполага с уникални за България дървесни видове.

Въпроси и отговори
Често задавани въпроси за Община Стара Загора, България

Безопасен ли е градът

Да, няма проблем да се разхождаше, по всяко време на денонощието

Да, има всякакъв вид заведения според всеки един вкус.

Има доста места на които оже да се паркира без проблем. Все още в града няма такъв проблем със свободните паркоместа

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни