Община Трявна

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Община Трявна е разположена в Централна България като територията и обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина – от Предбалкана до билото на Тревненски дял. Релефът на общината е средно-, ниско планински и хълмист, като територията ѝ изцяло попада в пределите на две физикогеографски области на България - Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Средната надморска височина е 434 м., като най-високата точка на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1 488 м., а най-ниската – 370 м. в землището на с. Стайновци. На около 20 км от град Трявна се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на Прохода на Републиката, а на запад на около 23 км се намира областния град Габрово.

Основна водна артерия на община Трявна е Дряновска река, която протича с горното и част от средното си течение през нея от юг на север в дълбока и залесена долина. Реката извира от югозападното подножие на връх Каменарката в Тревненската планина и се насочва на северозапад. 

Възникването на Трявна като селище се свързва с тримата братя Асеневци, които след победата си над император Исак ІІ Ангел в Тревненския проход решават всеки един от тях да построи по една църква в чест на победата. Църквите, които тримата съграждат носят името на Св. Архангел Михаил. Именно църквата с такова име построява най-малкият от тримата – Калоян, около която по-късно започват да се събират хора от околностите и от Търново след падането на България под османска власт.

Относно името на града има няколко мнения:
- името произлиза от тучната трева наоколо;
- от наличието на тръвни – кошери;
- от латинското наименование „транс – вена”, т.е. преминаване от въд.

В селището са се практикували над 40 занаята. Един от най-характерните за селището е занаята – „казаслък” – обработка на сурова коприна и изработването на украса за конска амуниция, военни пагони и т.н. Този занаят е практикуван освен в Трявна само и в Одрин. В града до средата на 19 в. се е отглеждала и маслодайна роза.

Изобилието на камък и дърво в района благоприятства развитието на занаятите – резбарство, строителство, иконопис. Тук в града още 17 в. възниква най-старата художествена школа по българските земи, чиито направления са действащи и до днес.

В града днес могат да се видят всички направления на художествената школа, разпределени в 8 музейни обекта.

След Освобождението на България през 1878 година общината започва индустриално производство на вълнен текстил, като първата фабрика е открита още през 1883 година. До първата половина на 20 век се създават редица промишлени предприятия, в които основните производства са свързани с обработка на дървен материал, мебелно производство, текстил, преработка на плодове, метални изделия, производство на електроенергия.

През втората половина на 20 век настъпва значително развитие по обем и качество на промишлените мощности в областта на машиностроенето, текстилната и трикотажна промишленост, производството на топлоенергия, мебелно производство и дървообработване.

 Развитието на туристическите услуги в община Трявна започва в началото на 20-те години в гр. Трявна и гр. Плачковци. Понастоящем в общината има изградени почивни бази с над 1250 легла. За развитието на туризма като отрасъл на икономиката на общината допринася наличието на благоприятен умереноконтинентален климат с прохладно лято и лека зима.

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Площад "Капитан дядо Никола"
Трявна, България

Единственият по рода си възрожденски площад в България, съхранил почти изцяло автентичния си вид.

Часовникова кула
Трявна, България

Намира се на площад "Капитан дядо Никола". Тя е построена през 1814 г., а механизмът и е от 1815 г. Според легендата, за да получат разрешение за строежа на кулата, тревненските жени е трябвало да се откажат от своите традиционни накити за глава – сокай. В архитектурно отношение отделните части на кулата са изградени в хармонични пропорции. През 1971г. към механизма е прикачен магнетофон, който в 22:00ч. след последния 10ти звън на камбаната се разнася мелодията на песента "Неразделни" от Пенчо Славейков. С това тя става химн на града.

Кивгиреният мост
Трявна, България

Той е емблематичен символ на гр. Трявна, познат още като Старият или Гърбавият мост. Cтрoeн e прeз 1844-1845г. от уста Димитър Ceргюв. Характерно за моста е сводестата му конструкция – римски стил. Той е силно изгърбен в средата, а парапетът е от дялани каменни плочи, заловени помежду си и към основата с железни щифтове и оловна пропойка. Друга негова особеност е специалното художествено оформление на средните, най- високите плочи от парапета. От вътрешната им страна майсторът е изрязал по един щит, над който има няколко листа от неизвестно дърво.

Улица "Петко Рачов Славейков"
Трявна, България

Улица „Петко Рачов Славейков“ или позната като „Старата улица“ е архитектурен и исторически резерват от 1979 г. Тук се намират едни от най-известните възрожденски къщи – Даскаловата, Славейковата, Калинчевата.

Църква "Св. Успение Богородично"
Енчовци, България

Паметник на културата с национално значение. Недействащ храм. Строен е от големият тревненски майстор Уста Димитър Сергьов. Иконостасът е изрязан от поп Койо Витанов-един от най-забележителните тревненски зографи. Оригиналните икони са снети и се съхраняват в Музея на резбарско и зографско изкуство - Трявна.

Църква "Св. Архангел Михаил"
Трявна, България

Църквата е паметник на културата с национално значение. Обновена, разширена и украсена през 1819-21г. Иконостасът и иконите са прекрасни образци на тревненската художествена школа. До днес е действащ храм.

Попангеловата къща
Трявна, България

Къщата на поп Ангел е с предполагаема дата на строеж началото на 18 век и е най-старият архитектурен паметник на културата, запазен в град Трявна. Тя е приютявала Апостола Васил Левски, при едно от многоброй­ните му идвания в Трявна по комитетски дела. Днес посетителите могат да видят тайните места, където апостола на свободата е успявал да се укрие от турските заптиета. В нея също е отсядал и революционера Ангел Кънчев, който е родом от Трявна. Попангеловата къща е изцяло реставрирана и в нея е създаден „Център на художествените занаяти“.

Качаунската махала
Трявна, България

Останки от калдъръмени римски пътища срещаме и днес в Качаунската махала, която е част от архитектурния исторически резерват Трявна, обявен за такъв през 1979г. Красота и романтика има във възрожденските къщи по улица „Асеневци“ (Качаунската махала). Те са още едно доказател­ство за строителния гений на тревненските майстори. Посетителите на града и днес могат да почувстват неповторимата атмосфера на градска уличка от 19 век.

Калинчева къща
Трявна, България

Строена през 1830 г. от Уста Димитър Сергюв. В нея се намира колекция от картини, дарени на града от Тотю Гъбенски. Тя включва над 80 български худож­ници от края на миналия век до наши дни. Колекцията се обогати с последвалото дарение на Донка и Георги Гъбенски.

Славейковата къща
Трявна, България

Построена е около 1850 г. Дом на Петко Славейков и неговият син Пенчо Славейков - един от най-великите поети на България. 

Даскаловата къща
Трявна, България

Строена е за двама от синовете на хаджи Христо Даскалов. При освещаването на къщата на Гергьовден 1808 г. майсторът Димитър Ошанеца  и калфата Иван Бочуковеца сключват облог и шест месеца работят великолепни тавани-слънца в двете одаи на дома. Слънцата галят и днес с лъчите си гостите в Даскаловата къща. Тук през 1963 г. е открит единственият  по рода си Музей на резбарското изкуство, представящ развитието на най-старата възрожденска резбарска школа – Тревненската.

Ангел-Кънчевата къща
Трявна, България

Строена е в началото на ХІХ век. Роден дом на революционера Ангел Кънчев – сподвижник и верен помощник на Васил Левски при изграждането на вътрешната революционна организация. В този дом преминават само детските години на Ангел. Експозицията представя и участието на тревненци в национално-освободителните борби през Възраждането. 

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Общината е разположена в югоизточната част на област Габрово. Граничи с общините: Габрово (на запад), Дряново (на север), Велико Търново (на изток) и Мъглиж, Казанлък и Стара Загора (на юг). Град Трявна се намира на 231км от София, 150км от Пловдив, 259км от Варна, 207км от Бургас и 41км от Велико Търново.

Транспорт

През средата на общината, от север на юг, по долината на Дряновска река преминава участък от 32,6 км от трасето на жп линията Русе-Горна Оряховица-Стара Загора-Подкова. Извършват се автобусни превози по линиите:

"Трявна-София"; "Трявна-Габрово"; "Стояновци-Плачковци"; "Трявна-Станчев хан"; "Трявна- Вонеща вода"; "Трявна-Фъревци"; "Плачковци-Стоевци"; "Плачковци-Радевци".

Климат

Климатът е умереноконтинентален с прохладно лято и мека зима.

Култура

Богатото културно наследство на Трявна я превръща в един от водещите културни центрове на България. На територията на общината има 6 читалища, провеждат се множество културни събития. 

Околности

Дряновски манастир "Св. Архангел Михаил" -  на 20км от гр. Трявна;

С. Боженци - на 24 км от гр. Трявна;

Архитектурно-етнографски комплекс "Етъра" - на 24 км от гр. Трявна;

Пещера "Бачо Киро" -на 21 км от гр. Трявна;

Соколски манастир "Успение Богородично" - на 27 км от гр. Трявна;

Национален парк-музей "Шипка" - на 37км от гр. Трявна;

Архитектурно-музеен резерват "Царевец" - на 44 км от гр. Трявна.

 

Спорт

Спортен клуб лека атлетика "Хаммер- ХВ-Трявна", гр. Трявна, СК "Ангел Кънчев";

Тенис клуб "Трявна", с. Томчевци

Шахматен клуб "Трявна -2001", гр. Трявна

Тенис клуб "Българов-Трявна"- гр. Трявна

Общински ФК "Трявна" - гр. Трявна

ФК "Ангел Кънчев" - гр. Трявна

 

 

Пазаруване

Всеки понеделник в гр. Трявна се провежда пазар и битак на открито.

Важни телефони

Община Трявна - 0677/62496

Туристически информационен център - 0677/62247

Кога да го посетите

Най-доброто време за посещение на община Трявна е от май до септември.

Какво да правите

"Любовната ракла" в Славейовата къща

Писане на любовно послание до любим човек в стихотворна или свободна форма като се използва предоставен от екскурзовода свитък с номер. Свитъкът ще бъде съхраняван в раклата до 14 февруари на следващата година, когато на случаен принцип ще бъдат избрани три послания, чиито автори ще получат награди. След тази дата, но само в рамките на един месец (от 15 февруари до 15 март), който желае, може отново да посети Славейкова къща и да получи адресираното до него послание. Участници могат да бъдат само лица над 18 годишна възраст.

"Слънчев пъзел" в Даскаловата къща

Редене на пъзел с изображение на резбованите тавани в Даскалова къща – „Къщата със слънцата“, където и до днес се спори, чие резбовано слънце е по-красиво: „Майското слънце“ на стария майстор Димитър Ошанеца или „Юлското слънце“ на калфата Иван Бочуковеца. Музеят разполага с 4 броя големи пъзели 60х60см.

Рисуване върху бръшлян в "Даскаловата къща"

Рисуване на бръшлянови листа по стара тревненска традиция.

"РЕТРО-ФОТО АТЕЛИЕ"

Намира се в дюкяна на музей "Райкова къща". Ателието разполага с ретро облекла и аксесоари. За снимане и отпечатване на един фотос 15х23 или 10х15 с техника на ателието - 15,00 лв. За снимане със собствен фотоапарат (до 2 костюма) - 10,00лв.

Разхлада в плувните басейни

На територията на община Трявна през летните месеци можете да поплувате или да се разхладите или просто да направите тен като ползвате един от двата общински плувни комплекса. Единият се намира в Трявна, а другият в Плачковци, като и на двете места ще намерите в добавка барче за подкрепа и разхладителни напитки както и детски басейни в които да най-малките да получат първите си уроци по плуване.

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни