Община Свищов-Градът на първите

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Свищов е разположен на брега на р. Дунав в област Велико Търново в Централна Северна България. Градът се намира на 85 км от Велико Търново, на 240 км от столицата София, на 70 км от Русе и на 270 км от Пловдив. Общата площ на общината е 625,321 кв. км.

Общината включва 16 населени места, в т.ч. 1 град - Свищов. Към 15 септември 2018 г. населението наброява 39 040 жители по постоянен адрес. Равнището на безработицата към август 2018 г. е 4,2%. Трайна е тенденцията в общината да се наблюдава равнище на безработицата по-ниско от средното за страната и областта.

Свищов е пръв в много събития. Градът е първия освободен град през 1877 г., тук за първи път се завърта админис-тративната машина на самос-тоятелното общинско управление. Тук са основани първото светско училище (1815г.), първото класно училище (1831г.), първото българско читалище (1856г.), първият български хор (1868г.), първата детска градина (1881г.), първото професионално училище – Търговската гимназия (1884 г.) и др.

На територията на община Свищов са декларирани над 120 археологически, художествени, архитектурни паметници на културата с местно и национално значение и природни забележителности.

В най-близкото до Свищов село Царевец (на 5 км.) се провежда един от най-големите фолклорни фестивали у нас „Фолклорен извор“. В рамките на четири дни в него участват повече от 6000 участници и е посещаван от поне още толкова ценители на българския и чуждия фолклор. Във фестивала до сега са участвали държави като Русия, Коста Рика, Грузия, Франция и др. Фестивалът е под егидата на Министерство на културата и пълноправен член на CIOFF - Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО.

Друг фестивал, който се провежда на територията на общината е „Орел на Дунава“. Това е фестивал на античното наследство, в който участват групи от Италия, Румъния, Полша, България и др. Това е най-големият фестивал в България за пресъздаване на събитията от славното минало по нашите земи. Римската крепост „Нове“ става арена на маршове на легиони, гладиаторски битки, варварски нашествия и борби.

В село Горна Студена се провежда Фестивал на руската песен под наслов „Пycть вceгдa бyдeт coлнцe“. Мероприятието е на регионално ниво, макар че в него вземат участие и състави от по-отдалечени от Свищов места. Фестивалът се провежда от 2014 година.

Относно кухнята, Свищов е известен с прочутите си рибни рецепти, рецепти на бяло сладко и сладко от зелени орехчета. Специалитетите могат да бъдат опитани в местните ресторанти и механи.

Влагайки усилия да се съхрани културно-историческото наследство на Свищов и да се развива като икономически и образователен център, какъвто е бил в близкото минало, днес общинското ръководство полага основите за осъществяване на организирания туризъм с цел по-многобройни посещения на туристическите обекти и популяризиране на иначе богатата на забележителности дестинация.

 

 

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Свищов, България

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" е висшето търговско учебно заведение в Свищов и е един  от символите му. Създава се с даренията на Димитър Ценов на стойност 5 млн. златни лева. Дарението е второто по големина за българското образование, след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви. Идейният проект на сградата на ректората е дело на един от най-изтъкнатите български архитекти - Иван Васильов.

ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856 "
Свищов, България

В Свищов е основано първото читалище в България, с което се поставя началото на читалищната дейност. ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856" е и първото читалище, в което се създава музейна сбирка и библиотека. В книгохранилището и' се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги. Сградата е построена с дарение от Кирил Д. Аврамов - 200 000 златни лева. 

Държавна търговска гимназия
Свищов, България

Държавната търговска гимназия е първото търговско и професионално училище в България. Построено е с дарените от Димитър Х. Василев 240 000 златни лева. Сградата е дело на австрийския архитект Паул Бранк и е умален модел на Виенския университет. В сградата е заработило първото парно на Балканския полуостров. Строежът продължава 40 месеца - от 1892 до 1895 г.

Къща - музей "Алеко Константинов"
Свищов, България

Къща-музей "Алеко Константинов" е родният дом на големия писател. Интериора пресъздава обстановката в богатите къщи преди Освобождението. Тук е отсядал руският император Александър II. В къщата се съхранява сърцето на писателя убит по погрешка, твърде млад. В изложбената зала на къщата- музей са изложени златните накити от Свищовското съкровище. 

Експозиция "Градски бит и култура"
Свищов, България

Ескпозиция "Градски бит и култура" представя интериора на свищовските къщи в края на XIX век. Експозицията се помещава в т.н. Самоковлиева къща. Тук е изложен първият внесен в България домашен роял. Интериора показва характерните особености на свищовския бит и култура, повлияни от тогавашната културна столица Виена. През 2004 г. в къщата е сниман филма "Изпепеляване".  

Етнографска експозиция
Свищов, България

Етнографската експозиция се помещава в Сладкаровата къща, която е построена през 1800 г. по образец на планинските къщи в Арбанаси. В отделни зали са показани всекидневни и празнични народни носии, произведения на златарството и църковна утвар, атмосферата на селския и градски бит. В избите на къщата са показани два характерни за Свищов занаята - винарството и рабарството.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Свищов е разположен на брега на р. Дунав в област Велико Търново, Централна Северна България. Градът се намира на 85 км от Велико Търново, на 240 км от столицата София, на 70 км от Русе и на 270 км от Пловдив.

Транспорт

Пътната мрежа в Общината е 225 км. - от тях 31.8 км са първокласни пътища, 36 км - второкласни, 112,8 км -третокласни и 45 км - четвъртокласни. Община Свищов е в съседство с румънския град Зимнич, с който го свързва ферибот за превоз на автомобили, камиони и пътници чрез фериботна платформа. Фериботът Свищов-Зимнич скъсява пътя за Западна Европа в сравнение с моста при Русе със 140 км и 4 часа заради избягването на трафика в румънската столица Букурещ.

Климат

Община Свищов има умерено-континентален климат. Съгласно климатичното райониране на Република България, община Свищов попада в Северния климатичен район на Дунавската равнина. Средната денонощна температура на въздуха в района преминава 0 градуса през първите дни на Декември и послените дни на м. Февруари. Близостта на р. Дунав създава условия за появата на мъгли в района техния брой средногодишно дистига до 39 дни. 

Култура

Инициативите на редица видни свищовци през Възраждането допринасят градът да стане люлка на редица пионерни културни инициативи за България. 

Политиката на община Свищов в областта на културата е подчинена на следните приоритети:

- създаване условия за развитие и обогатяване на всички направления в сферата на културата като фактори за устойучиво развитие и приобщаване към европейските ценности при запазване на българската културна идентичност;

- съхраняване на културната памет и историческото наследство като източник на духовна принадлежност и самочувствие

Околности

На територията на община Свищов са декларирани над 120 археологически, художествени, архитектурни паметници на културата с местно и национално значение и природни забележителности.

Спорт

Провеждат се общински ученически игри по спортовете: футбол, баскетбол, волейбол,хандбал,тенис на маса,лека атлетика и шахмат. Победителите от тези състезания представят Община Свищов на следващите етапи от ученическите игри-областни  и зонални  състезания.Училищни отбори от общината са дости-гали и до финалния етап , като са завоювани призови  места по спортовете ханд-бал, тенис на маса и лека атлетика .Участието във всички етапи на ученическите игри става с участието и съдействието на Община Свищов.

Пазаруване

Около площад Алеко и Часовниковата кула започва търговската улица в град Свищов, където посетителите могат да намерят много неща, които да закупят.

Важни телефони

Кмет: 0631 / 60 854; 60 688

Дежурен- "Управление при кризи и ОМП": 0631 / 60 670

Общински център за Адм.Обслужване и информация за граждани: 0631 / 68 132

Деловодство: 0631/ 68 143; 0631/ 68 154

Национален телефон за спешни случаи: 112

Кога да го посетите

От януари до октомври в община Свищов се провеждат множество културни събития, които си заслужават да бъдат посетени.

Какво да правите

Посещение на Античен град "Нове"

На 3 км източно от Свищов  се намират останките от римския легионен лагер "Нове" - най-добре проученият военен лагер, разположен в граничната територия на някогашната Римска империя. "Нове" е основан на брега на р. Дунав като военен лагер на VIII Августовски легион около 45 г.н.е. Състоял се е от наблюдателни кули и крепости, в които били настанени военни части - кохорти и легиони.

Днес могат да се видят останки от някогашните укрепления и сгради. В арх. резерват има посетителски център, в който се предлагар различни услуги - беседи и екскурзоводи.

Крепост "Калето"

На хълм, почти в центъра на Свищов, се намира крепост, чиито руини се издигат на стратегическо място, разкриващо невероятна гледка на изток, запад и север. Хълмът е укрепен далеч в миналото. След варварските нашествия от средата на 3 в. на хълм "Калето" в северната част на днешния Свищов е изградена крепост. На около 150 м югозападно от върха на хълма са открити два сегмента от крепостна стена и външна кула. Тази стена е построена на склона хълма и вероятно го е опасвала целия, а градежът и' е характерен за времето след 4 в.

Местност "Паметниците"

Парк "Паметниците" се намира в непосредствена близост до късноантичния римски град "Нова", изграден в памет на загиналите 812 жертви. Тук в нощта на 26 срещу 27 юни 1877 г. се поставя началото на един от най-известните и успешни десанти във военната история на света. От тук започва освободителният поход на русите, който е довел изгрева на Свободата за измъчения български народ. В резултат на блестящо проведения десант от руската войска и последвалите кръвопролитни битки с турците след стъпването на българска земя, Свищов се превръща в първия наш свободен град.

Въпроси и отговори
Често задавани въпроси за Община Свищов, България

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни