Община Казанлък - Силата е в съгласието!

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 кв. км. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня.

Град Казанлък е главно селище в едноименната котловина, заемаща около 780 кв.км между Стара планина и Средна гора и напречните прагове Кръстенец (Стражата) и Межденик, разположен е на 3 км южно от Стара планина и 3 км северно от река Тунджа, на 373 м надморска височина.

Централното местоположение на Община Казанлък е предпоставка за бърза транспортна връзка, превоз на товари, туризъм с останалите градове в страната. Това е добра възможност за безпроблемни производствени, административни и бизнес отношения.

Релефът на община Казанлък е изключително равнинен, с надморска височина средно между 400 и 450 м (Балтийска височинна система). В близост попадат три от средновисоките върхове на Средна Стара планина Исполин (1524 м), Шипка (1326 м), Бузлуджа (1441 м). Южната част на котловината е заобиколена от склоновете на Сърнена Средна гора. Районът не е характерен с наличието на полезни изкопаеми.

На територията на общината се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни връзки, които свързват София – Бургас, Русе – Хасково, Стара Загора - Велико Търново и ж.п. линиите София – Карлово – Бургас. Географското местоположение на Община Казанлък определят тясното и взаимообвързано развитие със съседни общини от областта - Стара Загора, Мъглиж и Павел Баня. През Общината преминават пътни артерии с регионално значение, като автомагистрали няма.

На територията на общината са построени 20 микроязовира. Най-голям в областта и един от най-големите в страната е язовир „Копринка”, чийто основен воден източник е р.Тунджа с няколко притока, по-големите от които - р.Габровица и р.Енинска.

Язовир „Копринка” се намира на около седем км югозападно от гр. Казанлък и е основна вододайна зона за региона, както и добре развита спортна база. Дълъг е около 3 км и има множество ръкави и заливи. Височината на язовирната стена е 44 м. Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване ( напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство) на водите на р.Тунджа, която събира водите си от южните склонове на Централна Стара планина и северните склонове на Средна гора.

Основната концентрация на лечебни минерални извори на територията на община Казанлък е южно от гр. Казанлък (с.Овощник, с. Ръжена). Минералните води са с богато съдържание на флуор и висока температура. Подходящи са основно за лечение на опорно-двигателния апарат и нервно-паралитични заболявания. Казанлъшкото поле е с наличие на високи нива на подземни води, разположени предимно в поройния конус на р.Крънска, р.Стара река и в терасата на р.Тунджа.

Река Тунджа приема много притоци на територията на общината, като старопланинските са най-многобройни и по-пълноводни. Особено живописни са реките Енинска, Лешница и Крънска с техните дълбоко всечени долини в старопланинския склон. Характерни за тези притоци са големите количества наносни материали, особено за река Енинска.

На 2-3 км северно от Казанлък реките Енинска и Крънска са свързани с отводнителен канал, който събира водите, насочени  към града. Южно от града също има изградена отводнителна система, която отвежда губещите се в поройния наносен конус води от р. Енинска и р. Крънска към Тунджа.

Почвите се характеризират с голямо разнообразие: делувиални и делувиално-ливадни, ливадно-черноземовидни, канелени горски излужени, като преобладаващ тип е канелено-горският.

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Тракийска гробница
Казанлък, България

Тракийската гробница в Казанлък е зидана кръглокуполна гробница, част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. – началото на III в. пр. Хр. и от 1979 е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство. 

Музей на розата
Казанлък, България

В град Казанлък, се намира единствения по рода си Музей на розата. Първата музейна експозиция за казанлъшката роза е открита през 1967 г., а през 1969 г. тя прераства в Музей на розата, който е уникален в световен мащаб. Той се помещава в нова сграда в парк "Розариум" и е част от Историческия музей "Искра" в гр. Казанлък.

Литературно-художествен музей “Чудомир”
Казанлък, България

Къщата на изтъкнатия български писател, художник и обществен деец Димитър Чорбаджийски - Чудомир в Казанлък е обявена за музей още на следващата година след смъртта му – през 1968. Тя е архитектурен паметник на културата от национално значение. В сегашния си вид музейният комплекс е открит през 1979 г. и включва скромния Чудомиров дом с неговата неповторима атмосфера; художествено-документална експозиция, разположена в три зали с обща площ 300 кв. м.; модерно фондохранилище и уютна конферентна зала с мултимедийно оборудване.

Тракийска гробница на Севт III в могила "Голяма косматка"
Шипка, България

Намира се на 1 км южно от гр. Шипка. Гробницата на Севт III в могила Голяма Косматка е открита през есента на 2004г. по време на редовни археологически разкопки. Могилата е насипана като свещен хълм през първата половина на V в.пр.Хр. Вероятно през втората половина на века е направена широка траншея в насипа от юг, където е изграден монументален храм, състоящ се от представителна фасада и три помещения.Храмът е използван повече от столетие за извършване на религиозни церемонии ( т.н. орфически мистерии) от тракийските жреци.

Храм-паметник "Рождество Христово"
Шипка, България

Храмът е открит официално на 28.09.1902 г. Построен е в памет на загиналите в августовските боеве през 1877 г. руски воини и български опълченци. 

Идеята за построяването на храм-паметник възниква след подписването на Сан Стефанския мирен договор.

Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа"
Стара Планина, България

Национален парк-музей “Шипка - Бузлуджа” е музей на открито, разположен на самия театър на военните действия.Той обхваща района на историческите места, където са се разигравали едни от най-епичните моменти в българската история свързани с отбраната на Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877/78 г. Музеят е създаден през 1956 г. и представлява комплекс от паметници, възстановки на позиции, батареи и землянки. На връх Шипка се издига Паметникът на свободата.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 кв. км. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня.

Транспорт

През община Казанлък преминава един от петте Общоевропейски транспортни коридори – Коридор 9: Хелзинки – Санкт Петербург – Москва/Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Димитровград – Александруполис.

Таксита в казанлък: 

Мистрал-Т ЕООД: 0431 6147

Транс такси ЕООД: 04316157, 0899157157 набери и затвори

ВИЛТАКСИ ЕООД:  0431 6155

АМОС ТАКСИ: 0431 6149

Транстакси:  0431/ 6111 

Климат

Климатът е умереноконтинентален, с по-голям брой слънчевите дни. Лятото е умерено топло, сравнително по-хладно, отколкото в Тракийската низина. Лятната сума на валежите е голяма поради близостта на планината. През втората половина на лятото и началото на есента има продължителни засушавания. За района количеството валежи е малко под средното за страната. Най-малко валежи падат през март (31 л/м2), а най-много - през юни (76 л/м2). Зимата в Казанлък е мека, снеговалежите са рядкост.

Култура

Казанлък – една невероятна хармония от древна култура, богата история, традиции и съвременност, която природата щедро е поставила в центъра на неповторимата Розова долина, пазена от строгите върхове на Стара планина.

Околности

Пътека през вековете-започва от края на село Бузовград, което се намира в Средна гора. Тя не е много трудна и е добре маркирана, а времето, което отнема за да се обиколи е около 2 часа.

 Могила Светицата - През 2004 г. край град Шипка е открита тракийска гробница в могилата Светица. Смята се, че гробницата датира от V век пр. Хр. Предполага се, че погребаният е бил войн, защото е погребан с цялото си бойно въоръжение.

 

Спорт

Община Казанлък разполага с 27 спортни обекти, от които 1 стадион, общинска собственост, 2 спортни зали (1 общинска и 1 частна), 4 спортни игрища, общинска собственост, колодрум, 41 спортни клубове. Общинският стадион се използва от различни спортни клубове, както и за провеждане на редица общински мероприятия (ученически игри).

Пазаруване

Магазини за сувенири - ART Shop;  "ДИАМАНТ";

Арт галерии - Галерия "РУВЕЛ"; "АТЕЛИЕТО"; "Дима"

Важни телефони

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ -  112

Горещ телефон за сигнали и нередности: 0700 400 56

Автогара:тел.: 0431/6 32 83

ЖП Гара:тел.: 0431/6 20 12

Туристически информационен център - +359 431 99553; +359 431 98352

Кога да го посетите

Най-подходящото време за посещение на община Казанлък е от юли до септември.

Какво да правите

Фестивал на Розата

На Казанлъшката маслодайна роза е посветено най-колоритното събитие за жителите и гостите на гр.Казанлък - Фестивалът на розата, който се провежда ежегодно в рамките на един месец – от средата на май до средата на юни. Празничната програма включва демонстрация на ритуалите розобер и розоварене в 6 казанлъшки села, празнично Карнавално шествие, шоу-спектакъл „Коронясване на Царица Роза“, Международен фолклорен фестивал, национално надиграване “Тъпан бие –хоро се вие“,Фестивал на виното „розе“ и др. 

Празници в Долината на тракийските царе

В региона на Община Казанлък е разработена нова туристическа дестинация „Долината на тракийските царе”, която е организирана около регулярно провеждащите се от 2005 г. насам Празници в Долината на тракийските царе /последната седмица на м.август/. По време на празниците можете да видите: Спектакъл „Новите траки“, Панаир на тракийските занаяти, „Тракийски стан“, Бодиарт, Ревю на тракийско облекло, Артфест мултимедия, Анимации за деца, „По стъпките на траките“.

Фестивал на виното „РОЗЕ“

Фестивал на виното „РОЗЕ“- Rose Wine Expo Kazanlak – тридневна винена фиеста в сърцето на Розовата долина.Провежда се ежегодно,всеки  месец юни и винаги съвпада с датите на красивия Празник  на розата. Богатата арт  програма,съпътстваща фестивала, следва идеята на  древните тракийски орфеади и обединява в себе си изкуствата:  музика, танц  и  винорел -живопис  с вино. В дните на  събитието щедро се предоставя възможност за  изяви на млади и самобитни творци и таланти от региона.

Фестивал на Ореха

Фестивалът на ореха се организира от кметство с. Голямо Дряново (през м. ноември), НЧ „Зора-1902“ и земеделските производители Спас Момов и Георги Василев, които са главните спонсори на проекта. По традиция Фестивалът започва в 10 часа, като гостите се посрещат от голямодрявовските момичета, облечени в народни носии, с погачи, орехови ядки, мед, шарена сол и с красиви усмивки. Всички посетители имат удоволствието да разгледат кулинарната изложба на храни с основна съставка орех, приготвени от майсторските ръце на голямодряновки.

Летище Казанлък

Летище Казанлък е разположено на 2 км. От гр. Казанлък, по пътя за кв. Казанлъшки минерални бани. В момента е частно летище, с отлична база за практикуване на всякакви видове въздушни спортове – полети с ултралеки самолети, парашутизъм, мотоделтапланеризъм, безмоторно летене, авиомоделизъм. Предлагат се и туристически полети над района с двуместен самолет. Летището има изградена къмпинг зона, зона за пикник и барбекю, паркинг, място за отдих с кафе и освежаващи напитки.

Аквапарк "Waterland"

Само на 7км от Казанлък се намира aквапарк "Уотърленд" (Waterland) в с. Овощник. В аквапарк "Уотърленд" има 4 водни пързалки, 5 басейна (единият, от които с изкуствени вълни и площ 1600м, а два са детски), 3 водни бара, 2 джакузита (събиращи по 10 души) и шарени пързалки с формата на приказни животни за най-малките посетители. В добавка, комплексът ще ви изненада с ресторант, детски кът и дискотека, която работи целогодишно, при това с известни гост-изпълнители.

You can also visit
Nearby destinations

Община Стара Згора
Община Стара Загора, България
Ста̀ра Заго̀ра е град в Южна България, един от основните икономически центрове в страната

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни