Община Карлово - Ела, за да се гордееш!

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Община Карлово се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. Административен център е град Карлово. Релефът на общината е разнообразен – от равнинен в централната част, през средно планински в южната, до високо планински в северната. Територията ѝ попада в пределите на три орографски единици: Карловската котловина, Стара планина и Средна гора. 

От запад при град Клисура на изток до село Куртово на протежение от 37 km се простира обширната и равна Карловската котловина. Нейната площ е 280 km2, което съставлява повече от 1/4 от територията на обшина Карлово, а ширината ѝ варира от 2 – 3 km на запад до 15 km на изток. В най-южната ѝ част, южно от град Баня, в началото на Стремския пролом на река Стряма се намира най-ниската ѝ точка – 264 m н.в.

Районите северно от Карловската котловина до границата с Ловешка област се заемат от южните склонове на най-високите части на Средна Стара планина. Тук от запад на изток се редуват три от най-високите дялове на планината. Най-на запад до Рибаришкия проход (1570 m) в пределите на общината попадат южните склонове на източната, най-висока част на Златишко-Тетевенска планина със своя първенец връх Вежен (2198,1 m), разположен северозападно от град Клисура, на границата с община Тетевен. Между Рибаришкия проход на запад и дълбоката долина на Стара река (ляв приток на Стряма) на изток се простират южните склонове на Троянска планина. Нейният най-висок връх Левски (Амбарица, 2165,5 m) се издига северно от град Карлово на границата с община Троян. Районът на изток от долината на Стара река се заема от най-високия дял на Стара планина – Калоферска планина. Тук на границата с община Априлци се извисява най-високият връх на община Карлово и цялата Стара планина – връх Ботев (Юмрукчал 2375,4 m).

Основна водна артерия на община Карлово е река Стряма, която протича през нея с горното си течение и отводнява близо 90% от територията ѝ. Реката извира от южното подножие на връх Вежен и се насочва на юг. При гара Стряма завива на изток, минава южно от град Клисура и навлиза в най-западната част на Карловската котловина. Там завива на югоизток и тече по южната периферия на котловината. Южно от град Баня завива на юг, навлиза в Стремския пролом и напуска пределите на общината, като навлиза в община Калояново. По своето течение в община Карлово река Стряма получава отляво двата си най-големи притока Стара река (20 km) и Бяла река (37 km).

Стара река води началото си от рида Равнец (част от Калоферска планина) и до град Карлово тече в много дълбока каньоновидна долина, минава през центъра на града, навлиза в Карловската котловина и югоизточно от село Войнягово се влива отляво в Стряма.

Бяла река извира североизточно от връх Ботев и тече на юг също в дълбока проломна долина. Западно от град Калофер завива на югозапад и навлиза в най-източната част на Карловската котловина. Минава последователно покрай селата Куртово, Ведраре (тук завива на юг), Бегунци и Пролом (тук завива на запад) и на около 2 km западно от последното се влива отляво в Стряма. Неин основен приток е Свеженска река (26 km), чието горно течение е в община Брезово. В пределите на община Карлово в началото реката тече на север, а след това на запад и югозапад, минава през село Домлян и югоизточно от село Бегунци се влива отляво в Бяла река.

Най-североизточната част на община Карлово (около 10% от територията ѝ) се отводнява от най-горното течение на река Тунджа. Тя води началото си от южното подножие на връх Юрушка грамада в Калоферска планина и тече на юг в дълбока и залесена долина. Минава през центъра на град Калофер, завива на изток и навлиза в община Павел баня.

На територията на община Карлово има изградени няколко язовира, водите на които основно се използват за напояване на земеделските земи в Карловската котловина. Най-големи са „Домлян“ (на Свеженска река), „Марино поле“ (северозападно от село Соколица), „Климент“ (западно от село Климент) и др.

Общината се състои от 27 населени места.

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“
Карлово, България

Реставрирани са 5 знакови за гр. Карлово сгради с висока историческа и естетическа стойност. Това са едни от най-емблематичните единични паметници на културата в града. Целостта на архитектурния ансамбъл е уникална възможност за посетителите да се потопят в неповторима възрожденска атмосфера на един изключително своеобразен български град, в който всеки може да преоткрие себе си и своите корени. Всяка къща предслага различни атракции и демонстрации, в които всеки посетител може сам да участва. Повече информация на https://starinnokarlovo.com. 

Национален музей “Васил Левски”
Карлово, България

Родната къща на Апостола на българската свобода Васил Левски се намира в западната част на Карлово близо до централния площад “20-ти юли”. Къщата е построена в края на ХVІІІ век. Останала необитаема, тя се саморазрушава в годините около Освобождението. Възстановена е през 1933 г. и е отворена за посещение като музей през 1937 г. Музеят на Апостола е включен в “100-те национални туристически обекта”. Отворен е всеки ден от 8.30 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. Намира се на ул. “Генерал Карцов” 57. 

Национален музей “Христо Ботев”
Калофер, България

Разположен е в парк "Ботевата градина" и включва следните обекти: мемориална къща-музей, изложбена зала, паметник на Христо Ботев и паметник на Иванка Ботева-майка на поета. Целият ансамбъл е обявен за паметник на културата. Къщата на Христо Ботев представя автентичната обстановка, в която е живяло семейството на героя. В изложбената зала са аранжирани лични вещи, документи, публикации и други материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев, както и на неговото семейство и съратници.

Калоферски мъжки манастир "Св. Рождество Богородично"
Калофер, България

Намира се на около 7 км от гр. Калофер в северна посока. Манастирът е разположен в живописна долина на брега на Бяла река, заобиколен от хълмовете на Стара планина. На около 200м. зад манастира е входа на Национален парк “Централен Балкан” и комплекс “Бяла река”. Близо до Калоферски мъжки манастир се намира и екопътека “Бяла река”, която е част от комплекс „Бяла река”, включващ още бивак “Бяла река” и детски център за оцеляване сред природата “Джендема”.

Исторически музей Карлово
Карлово, България

Намира се в Стария град в сградата на някогашното петокласно мъжко училище, построено през 1871г. Богатата експозиция дава възможност да се проследи историята на Карловския регион от праисторическата, античната и средновековната епоха. Специално внимание е отделено на дарителите от Карлово, сред които и най-големите български благодетели, родени в града, Евлогий и Христо Георгиеви. Историческият музей работи от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. без почивен ден. Намира се на ул. “Възрожденска” 4.

Мазакова къща
Карлово, България

Експозиция представя карловския градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ в. Експозицията е изложена в къщата, строена от видния карловски просветител иконом Христо Попвасилев. Всяка една от стаите е подредена тематично с изцяло оригинални тъкани, облекла, мебели и др. от богатия етнографския фонд на музея. С много оригинални експонати е представена традиционна кухня в карловски дом. Пресъздаден е работен кабинет на Стефан Мазаков – общественик и народен представител от Карловско.

Паметник на Васил Левски
Карлово, България

Паметникът на Васил Левски, издигнат в Карлово на площада между двете църкви, е един реален израз на дълбока почит и признателност към великия Апостол на свободата от страна на неговите съграждани. 
Полагането на основния камък на паметника става на 15 май 1903 г. в присъствието на княз Фердинанд. Скулптура е изобразил Апостола на свободата в цял ръст с револвер в ръка, а до него ревящ лъв (народа). 

Водопад "Сучурум"
Карлово, България

Това е водопадът “Сучурум” в превод “хвърчаща вода”, “най-чудесното нещо в Карлово”, както пише Райно Попович. Водопадът е висок 15 метра и се намира само на 1 км. северно от центъра на града. Особено приятна е разходката по улица “Водопад”, която отвежда до него.
 

Калоферски девически манастир “Въведение Богородично”
Калофер, България

Намира се в балканското градче Калофер, на десния бряг на река Тунджа. От 1991г. към манастира съществува и неделно училище, като занятията се провеждат в специално обзаведена стая всеки петък. Освен православно вероучение, монахините преподават и църковно пеене на хора към неделното училище.

Исторически музей Клисура
Клисура, България

Разположен в центъра на града. Сградата е построена през 1926 г. в чест на 50-годишнината от Априлското въстание и е архитектурен паметник на културата. Музейната експозиция представя културно-историческото наследство на града. Разположена е на три нива – художествена галерия, бит, поминък и култура през Възраждането и участие на Клисура в Априлското въстание през 1876 г.

Паметник на Боримечката
Клисура, България

Малко след отклонението от Подбалканския път за Клисура, в самия подстъп към героичния град, на една височина се издига внушителният паметник на Иван Танков, останал в народната памет като Боримечката. Монументът е изработен по случай 100-годишнината от Априлското въстание и е открит официално в един и същи ден с паметника на големия панагюрски герой Павел Бобеков. Скулптор и на двата монумента е Методи Измирлиев.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Община Карлово е разположена в северната част на област Пловдив. Граничи с общините:

-Брезово, Калояново и Хисаря на юг;

- Копривщица, Антон на запад;

- Тетевен, Троян, Априлци, Сопот на север;

- Павел баня на изток

Транспорт

През територията на общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 83,1 km: от запад на изток, по цялото протежение на общината преминават два участъка от трасето на жп линията София-Карлово-Бургас от 42,3 км до община Сопот и още 24,5км след община Сопот; Последният участък от 16.3км от трасето на жп линията Пловдив-Карлово. През общината преминават изцяло или частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България (път I-6;II-35; II-64;III-607; III-641) с обща дължина 124,2км.

Климат

Климатът е преходноконтинентален, в сравнение с другите подбалкански полета – по-мек и по-топъл. Средната годишна температура е 11.4 С .

Култура

На територията на община Карлово има много прояви и събития, които са достатъчно атрактивни, за да привличат посетители. Запазени са местните обичаи – Старчови /кукерски/ игри, Лазаруване, „Великденска люлка”, обреда „Дай, Боже дъжд, за да има розата масло и роса”, Ритуал „Розобер”, Коледуване и др. В общината има 25 читалища, 

Околности

Възрожденска църква "Св. св. Апостоли Петър и Павел" - Сопот

Сопотски метох - Въведение Богородично

Къща музей "Иван Вазов" - Сопот

Водопад Черното пръскало - Стара планина

Анево Кале - с. Анево

Екопътека Видимско пръскало - гр. Априлци

Хижа Рай и водопад "Райското пръскало" - Стара планина

Спорт

На територията на общината се практикуват спортовете: Футбол, триатлон, бойни изксуства, волейбол.

Пазаруване

Универсален пазар - гр. Карлово

Специализиран пазар за промишлени стоки

Важни телефони

Централа 0335/ 54 500

Горещ телефон 0335/ 54 599

отдел "Туризъм" - 0335/99391; 0889 212 445

Кога да го посетите

Най-подходящото време за посещение на община Карлово е от началото на юни до средата на септември.

Какво да правите

Екопътека “Бяла река”

Екопътека Бяла река се простира на надморска височина от 570 до 630 м. Дължината й е 1.83 км. Разходката протича сред внушителната красота на Национален парк Централен Балкан. Времетраенето е около час. Пътеката започва северозападно от гр. Калофер, близост до Калоферския манастир. Началото на Екопътеката е на около 280 м от външната граница на Парка, близо до едноименния бивак. По осем дървени моста, трасето пресича разпенените бързеи на планинската река и оформя своеобразна осмица с дължина 1 830 м и денивелация в най-високата си точка около 97 м. 

Йордановден в гр. Калофер

Всяка година в Калофер на Йордановден десетки мъже, облечени в традиционни дрехи се хвърлят в студените води на Тунджа, за да извадят кръста, както повелява традицията. Уловеният кръст се дава на най- младия участник (обикновено деца между 7 – 10 год.). Под съпровод на гайди и тъпани всички заиграват хоро в ледените води, пеейки традиционни песни. Това уникалното мъжко хоро, се случва единствено там.

Празник на Лавандулата

Празникът се провежда в двора на Патева къща от Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“. Представя се богатството и красотата на съхранената българска народна традиция – възстановка на ритуала - “Жътва на лавандула” и обичая “Еньова буля”, и благословии за здраве и берекет. Изпълняват се характерни песни и танци от карловския край, демонстрират се занаятчийски и зографски умения, организират се творчески ателиета, изложба - базар на ястия от билки, дегустации и лектории.

Кукерски празник в гр. Карлово

 Денят за прошка – дълбоко почитан празник в християнския календар на българина. На площада в гр. Карлово играят кукерите от селищата на община Карлово. С танците и обредните си действия, вестителите на пролетта отправят молби и пожелания за здраве и плодородие, за успех и благоденствие.

Скок с бънджи от Клисура

Невероятна гледка към Стара планина, Средна гора и долината на Клисура, издълбана от р. Каменица.

Скоковете се извършват от Април до Октомври. Датите зависят от метеорологичните условия и от броя на желаещите. Височина: 70м; Местоположение: на шосе 6 на 100 км от София в посока Бургас, на 5км преди гр. Клисура.

 

You can also visit
Nearby destinations

Община Сопот - не се гаси туй, що не гасне!
Община Сопот, България
Община Сопот се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив.
Община Брезово
Община Брезово, България
Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска област.
Община Троян
Община Троян, България
Община Троян се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Ловеч.

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни