Община Габрово - трудъ и постоянство!

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Община Габрово се намира в северната част на Република България. Населението на общината наброява 61 893 души. Габрово е център и единствен град в едноименната община и заема 18% от нейната територия. Община Габрово е съставена от 10 кметства и 18 кметски наместничества.

Релефът на общината е средно-, ниско планински и хълмист, като територията ѝ изцяло попада в пределите на две физикогеографски области на България – Средна Стара планина и Средния Предбалкан.

Южната третина на общината се заема от северните разклонения на Шипченска планина (част от Средна Стара планина). От билото на планината на север се спускат дълги и тесни ридове, стигащи до долините на реките Паничарка и Жълтешка (притоци на Янтра), разделени от дълбоки долини. Тук югоизточно от квартал „Ябълка“ на град Габрово, в източната част на планината се издита връх Бедек (1498 m), най-високата точка на общината.

По долините на реките Паничарка и Жълтешка преминава условната граница между Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Тук в Средния Предбалкан са обособени четири броя физикогеографски обекта, които попадат частично в община Габрово.

Районът на изток от река Янтра и северно от долината на десния ѝ приток Жълтешка река се заема от западните части на Габровски възвишения с максимална височина връх Овчаря (869 m), разположен югоизточно от с. Драганчетата, на границата с община Трявна. Западно от Янтра и северно от долината на левия ѝ приток река Паничарка се простират източните части на Черновръшкия рид. Неговите северни разклонения плавно потъват в широката долина на река Лопушница (десен приток на Росица. Най-високата точка на рида в пределите на общината се издига югозападно от село Дебел дял, на границата с община Севлиево – 940 m.

В северната част на община Габрово се простира платото Стражата, което почти цялото е на нейна територия. На югозапад, север и североизток то завършва със стръмни, на много места отвесни скални венци. През средата му, от юг на север през живописния Стражански пролом протича река Янтра. На югоизток, в района на село Донино платото се свързва чрез ниска седловина с Габровските възвишения. Най-високата тачка на платото е връх Божуря (768 m), разположен южно от село Шипчените. Между платото на североизток и Черновръшкия рид на югозапад се простира широка долина на река Лопушница (десен приток на Росица, която представлява югоизточнато разклонение на обширното Севлиевско поле. Тук в коритото на реката се намира и най-ниската точка на общината – 225 m н.в.

Основна водна артерия на община Габрово е река Янтра, която протича с горното си течение през нея от юг на север. Реката извира от северното подножие на връх Атово падало в Шипченска планина, тече на северозапад и преминава през цялата дължина на град Габрово от юг на север. След града реката навлиза в дълбоко всечения в платото Стражата Стражански пролом и южно от село Янтра напуска пролома и пределите на общината. Тук основни нейни притоци са реките Паничарка (ляв) и Жълтешка река (десен). На река Паничарка е изграден големият язовир „Христо Смирненски“, който снабдява с питейна вода град Габрово и множество други населени места. Северозападната и западна част на общината се отводняват от река Лопушница (десен приток на Росица), която извира западно от град Габрово, тече на северозапад и малко преди устието си в Росица, при село Яворец напуска пределите на общината.

 

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Архитектурно-етнографски музей на открито „Етър“
Етър, Габрово, България

Разположен на 8км от гр. Габрово, "Етър" е първият в България музей на открито. Той показва бита и стопанското минало на Габровския край през Възрожденската епоха. В музея, разположен по двата бряга на р. Сивек, са обособени следните сектори: Народни-технически съоръжения, задвижвани с вода; Ансамбъл "Занаятчийска чаршия", включващ 14 архитектурни образци от региона - на първите етажи са разположени търговски дюкяни и занаятчийски работилници, а вторите са предназначени за изложбени и експозиционни зали. 

Национален музей на образованието
Габрово, България

Създаден през 1973 година, музеят е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. Неговият фонд съхранява паметта на българското образование - около 200 000 документа, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни.  

Работно време:

Лятно- 9:00-18:00ч, от понеделник до събота, неделя по заявка

Зимно- 8:30-17:00, от понеделник до петък, събота и неделя по заявка

Повече информация тук.

Музей "Дом на хумора и сатирата"
Габрово, България

Музеят е уникален културен институт за хумористично и сатирично изкуство с международно и световно значение. Той е създаден върху основите на стара кожарска фабрика на "лъжовния" 1 април 1972г. и е горд наследник на местния фолклорен хумор и веселите карнавални традиции на Габрово.Музеят има 10 изложбени зали, звукозаписно студио, конферентна зала, щанд за сувенири, библиотека. Притежава собствен фонд "Хумор на народите", който включва 147500 музейно-документални ценности и 38 200 худ.произведения от областта на живопистта, скулптурата, карикатурата, графиката.

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“
Боженци, България

Село Боженци е разположено близо до стария римски път Никополис ад Иструм-Августа Траяна-Константинопол. Със 110 къщи и около 500 жители, в края на 19в. Боженци е административен, търговски, културен и духовен център. Но постепенно хората се изселват. Остават 100 къщи, които са на възраст от 100 до 250г. Затова през 1964г. селото е обявено за архитектурен и исторически резерват, а 40-те души, които живеят в него, го пазят живо. Селото предлага възможности за почивка във възрожденски къщи, работят механи, кафенета, дюкяни.

Регионален исторически музей
Габрово, България

Важно място в културния живот на Габрово заема Регионалният исторически музей. Началото му се поставя с първата историческа сбирка в Априловската гимназия от 1883 година, инициатива на директора на гимназията Райчо Каролев.

Исторически музей – Габрово притежава в своите фондове богатство от близо 90 000 фондови единици, сред които са находки от живота на първия в Европа съвременен човек, нумизматична колекция с ценни експонати, втората по значимост колекция от традиционно и градско облекло и аксесоари, първата българска банкнота от 20 лева и други.

Интерактивен музей на индустрията
Габрово, България

Традиционни културни символи и съвременни технологии обединяват усилия в един уникален по своята същност и без аналог в цяла България музей, който разкрива по изключително увлекателен начин историята на индустриалния апогей на Габрово. Интерактивният музей на индустрията въвлича посетителите си посредством иновативния си подход и възможностите на модерните технологии в пътешествие през времето, превежда ги през различни исторически епохи, разкрива пред очите им с тяхното дейно участие вълнуващи моменти от историята на този емблематичен български град.

Местност "Узана"
Община Габрово, България

На 25 км. югозападно от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф е разположена най-голямата старопланинска поляна "Узана". Тук се намира знакът за географския център на България. " Отличава се с ясно изразен планински релеф, с дълги и стръмни склонове и високи била, които благоприятстват развитието на зимните спортове.Наличието на 8 ски писти с различна трудност и разнообразието от хотели, почивни станции и хижи превръщат местността в предпочитан зимен курорт.Летният сезон също предлага добри възможности за познавателен и алтернативен туризъм.

Художествена галерия „Христо Цокев“
Габрово, България

Галерията е създадена през 1962 година. Тя носи името на родения в Габрово художник Христо Цокев, който е първият български художник с професионално образование, завършил Московското художествено училище. Галерията се помещава в модерна сграда, отговаряща на всички съвременни изисквания. Притежава 3000 кв.м. изложбена площ и фонд с над 3200 творби – живопис, графика, скулптура, иконопис, приложно изкуство. Основната дейност на галерията е свързана с опазването и представянето на движимите културни ценности, организиране на постоянни и временни изложби.

Соколски манастир "Успение Богородично"
Габрово, България

Соколският манастир е паметник на културата от национално значение. Разположен е на 15 км. югоизточно от Габрово и на 4 км. от АЕК “Етър”. Манастирът е основан от архимандрит Йосиф, известен по-късно в борбата за църковна независимост като архиепископ Йосиф Соколски. През 1834 година до входа на близката пещера "Сокола" и на мястото на построената през 1833 година малка дървена църквица, със средства и помощ на селяните от близките села, е издигнат голям храм.

Паметник на Рачо Ковача
Габрово, България

Той е единственият монумент у нас, построен в реката. Известни със своята пестеливост, габровци избрали специално място в река Янтра, за да не хабят жилищна площ и да не харчат пари за поднасянето на цветя.Според легендата, от наковалнята на Рачо Ковача е тръгнал поминъкът на селището и не след дълго Габрово се превърнал в занаятчийски център по онова време. А от габъровото дърво над работилницата му дошло и името на прекрасния град.

Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум
Габрово, България

Астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово е разположена в живописния квартал „Петкова нива”, недалече от центъра на града. Единствена по рода си в централна България, астрономическата обсерватория и планетариум се посещава от много ученици, студенти, туристически групи.Представените програми и лекции в специфичната обстановка на звездната зала оставят незабравими спомени у посетителите.Астрономическата обсерватория отговаря на интереса на гражданите за наблюдение на небесни обекти и явления.

Крепост "Градище"
Габрово, България

Само на 3км. от центъра на Габрово, по път с живописни завои се достига местността Градище. Тук, сред прохлад на борова гора, се намира голяма поляна с люлки и място за пикник. По пътя може да се посети Зоологическата градина и залата на Планетариум. Над поляната, по горска пътека се достига до високото скално плато, където се намират разкопките на крепостта Градище. От тук човек може да се полюбува на красивия панорамен изглед към град Габрово.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Общината е разположена в южната част на област Габрово. Границите ѝ са следните:

- на запад и северозапад – община Севлиево;

-на североизток – община Дряново;

-на изток – община Трявна;

-на юг – община Казанлък и община Павел баня

Транспорт

Информация за обществен транспорт в Габрово тук.

През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север – юг, която представлява част от Трансевропейски транспортен коридор № 9 (Хелзинки – Санкт Петербург – Киев – Букурещ – Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).

Климат

Климатът в региона е умерено - континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер. Преобладават северните и северозападните ветрове. Средногодишните температури са около 10°C. По високите планински части в региона снежната покривка се задържа около 120 дни.

Култура

Община Габрово има богата култура, изразяваща се в множество читалища, културни домове, културни събития, паметници и др. 

Околности

Връх "Шипка" иПаметник на свободата; Храм паметник "Шипка" 

Спорт

На територията на общината се практикуват следните спортове: автомобилизъм, акробатика, баскетбол, бадминтон, биатлон, бокс, вдигане на тежести, волейбол, джудо, карате, колоездене, крикет, лека атлетика, моделизъм, ръгби, силов трибой, спортна стрелба, тенис, футбол, хандбал, шахмат.

Пазаруване

МОЛ Gabrovo 

Terra Mall 

Важни телефони

ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ГАБРОВО: диспечер: 066/ 80 69 49 / информация: 066/80 55 66

 

Кога да го посетите

Най-подходящото време за посещение на община Габрово е от края на април до средата на юли.

Какво да правите

Приключенски парк „Незабравка”

Приключенски парк „Незабравка“ се намира в село Поповци, само на 4 километра от центъра на Габрово, на красиво възвишение сред борова и брезова гора, от което се разкрива величествена гледка към планината. Това е място, което съчетава в себе си спокойствието и чистия въздух на Балкана и умението на габровци да се забавляват, да спортуват и да прекарват активно свободното си време. 

Хлебна къща „Св.Христофор“

Мрежата Хлебни къщи вече е разположена на пет континента и за кратко време добива голяма популярност. Първата хлебна къща отваря врати в Габрово – това е Обществен клуб-фурна „Свети Христофор“. Къщата предлага интересни форми на креативни дейности, при които се съчетава колективното месене на хляб с различни форми на изкуството. Сред продуктите, които се реализират е т.н. „театър на трохите“, както и културния маршрут в региона „Пътят на хляба“.

На ски в местност "Узана"

В курорта има изградени писти за напреднали и за начинаещи. Най-дългото трасе е 1300 метра и е подходящо за професионални скиори. Към ски съоръжението има изградено и Помагалски влек. Любителите на ски спорта свободно могат да ползват другите 7 писти, които са доста по-малки, но също се поддържат в перфектно състояние.

You can also visit
Nearby destinations

Община Трявна
Община Трявна, България
Община Трявна е разположена в Централна България и е една от съставните общини на област Габрово.
Община Казанлък - Силата е в съгласието!
Община Казанлък, България
Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина.

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни