Община Етрополе

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Община Етрополе се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област.

Релефът на общината е ниско, средно планински и високо планински, като територията ѝ попада в пределите на Западна и Средна Стара планина, Западния и Средния Предбалкан. Условната граница между Предбалкана и Стара планина в пределите на общината преминава през седловината свързваща рида Лакавица на север с планината Било на юг, слиза в Етрополската котловина, минава през село Рибарица и седловината при село Ямна и по долината на Свинска река слиза до река Черни Вит при село Дивчовото, община Тетевен.

Северно от тази условна линия в пределите на общината попадат участъци от два планински рида, части от Предбалкана. На запад от долината на река Малки Искър се простират крайните източни части на рида Лакавица (съставна част на Западния Предбалкан). Неговата най-висока точка връх Острома 1026,8 m се намира на границата с община Правец. Между долината на река Малки Искър на запад и долината на река Черни Вит в пределите на община Етрополе попадат южните, най-високи части на планината Лисец (съставна част на Средния Предбалкан). Най-високата му точка връх Чертиград 1283,6 m се издига северно от седловината при село Ямна.

Най-ниската точка на община Етрополе се намира северно от село Малки Искър, на границата с община Правец в коритото на река Малки Искър – 372 m н.в.

Основна водна артерия на община Етрополе е река Малки Искър, десен, най-голям приток на река Искър, която протича през нея с горното си течение.

Горските площи заемат 252 000 дка от общинския поземлен фонд със средна лесистост за общината е 59,2%. Преобладават иглолистни и естествени широколистни гори. В тях растат бук, дъб, бял бор и черен бор, обикновен смърч, благун, цер, габър, явор, кестен, веймутов бор, брекина, елша, ива, червен дъб и зимен дъб, орех, шестил, бяла мура.

В етрополските гори могат да се срещнат благороден елен, сърна, дива свиня, горска полевка, катерица, мечка, вълк, чакал, лисица, дива котка, невестулка и др. Птиците са представени от фазан, яребица, глухар, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач, сокерица, лещарка, гривяк, гургулица, сива овесарка, керкенез, чинка, голям синигер. Защитени видове са скалният орел, малък креслив орел, ястребът, белошипата и черношипата ветрушка. От земноводните и влечугите се срещат жълтокоремна бумка, голяма водна жаба, гръцка костенурка, смок стрелец, пепелянка. Във вировете на Малки Искър, Стара река, Мелна и Свинска река се срещат черна мряна, пъстърва, речен кефал и скобар.

Град Етрополе дава възможност на туристите да предприемат незабравимо пътешествие за почивка и отдих в  необятната красота и меката зеленина на природата, да релаксират заедно с тишината и спокойствието на градчето  и да се опиянят от величието  на Етрополския Балкан.

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Часовниковата кула
Етрополе, България

Гордост и символ на величието на Етрополе е Часовниковата кула, която с камбанен звън отмерва времето. Тя е една от най-старите в България. На западната страна на долното тяло се намира каменен циферблат на часовник с надпис, в който е отбелязана годината на строежа на кулата- 1710. Строена е като наблюдателница и отбранителна кула, а през 1821г. е прустроена в часовникова.

Исторически музей
Етрополе, България

Отркит е на 7.12.1958 г. Днес той се помещава в сградата на бившия Конак, строена през 1853-1870г. от етрополските майстори Дено и Цветко в типично възрожденски архитектурен стил. Настоящата експозиция на музея е обновена и отворена за посетители през юли 1992г. Тя представя историята на града и околните селища. Богатото културно-историческо наследство на общината е представено в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти 16-17в.,18-19в., 19-20в.; Просветно дело, Етрополска книжовна школа, Национално-освободителни войни, Видни етрополци и Дарителство. 

Етрополски манастир "Света Троица"
Рибарица, България

Разположен е в подножието на старопланинския Черни връх-1070 метра надморска височина, на 2 км от с. Рибарица, на 5 км от гр. Етрополе. изиграл важна роля в историческото и културно развитие на България. През ХІХ в. игуменът на манастира Хрисант взема дейно участие в национално –освободителното движение срещу турските поробители. Тук игумен Хрисант неведнъж е давал убежище на Апостола на свободата Васил Левски. Скривалището му в манастира и днес е свято място за етрполци.

Водопад „Варовитец”
Стара Планина, България

Намира се в непосредствена близост до м-р "Св. Троица". Водопадът е разположен по северните склонове на старопланинския Черни връх, върху бигорна скала, на 5 км източно от гр. Етрополе. ToЙ е природен феномен, впечатляващ със своето величие и хубост. Скокът на водата е около 15 м, а красотата – рядко срещана. Водата, буйна и дива, се спуща на няколко тераси в коритото на река Малък Искър. 

Тракийска крепост "Чертиград"
Стара Планина, България

"Чертиград" е тракийска крепост със селище, възникнало през късно желязната епоха и просъществувала през цялата Античност. "Чертиград" - Дяволският град се намира високо в недрата на Стара планина между селата Брусен, Лопян, Ямна и Черни вит. Всяка година първата събота на м. май се провежда поход до "Чертиград". 

Бенковската пещера
Стара Планина, България

Наблизо до крепостта "Чертиград" се намира пещерата, в която се е укривал Георги Бенковски през месец май 1876 г. на път за Троян. 

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Общината е разположена в североизточната част на Софийска област. Граничи с общините: Златица и Челопеч на юг; Мирково на югозапад; Горна Малина и Ботевград на запад;Правец на северозапад; Тетевен (област Ловеч) на североизток и изток.

Транспорт

Извършват се автобусни превози до селата в района на община Етрополе и всеки ден пътуват линиите: Етрополе – Правец – София; Етрополе – Ботевград – Враца; Етрополе – Ябланица – Луковит – Плевен; Етрополе – Козлодуй; Етрополе – Мездра и др.

Климат

Климатът е умереноконтинентален, а във високите части на общината – планински. Летото е прохладно, а зимата студена, която продължава 4-
5 месеца. Средната годишна температура е 13-15 градуса.

Култура

Празниците, традициите, обичаите и походите в Етрополе надрастват с времето и внасят радост и веселие в живота на етрополци. Основните празници, които се честват в Етрополе са „Пеенето на пръстените“,
Тракийският празник „Свети Атанас“, запазеният обичай Етрополски „плескани“ яйца за Великден, Петровден – празника на града, Международният събор на зетьовете „ЗЕТРОПОЛЕ“, Национален туристически събор „Златна есен“ и честванията по случай Освобождението на града.

Околности

Етрополе ще разкрие за вас богатата си многовековна история оставила като наследство много исторически места, уникални културни празници, традиции, обичаи, туристически забележителности и величествена природа- красиви водопади, скални феномени, екопътеки и туристически маршрути, осеяни с благоуханни билки и горски цветя. И всичко това е придружено с вкусна храна, много приключения и развлечения. 

Спорт

В град Етрополе е модернизиран спортен комплекс „Чавдар”, който разполага със спортно-тренировъчна зала, Закрито тренировъчно футболно игрище с изкуствено покритие; Открито тренировъчно футболно игрище с изкуствено покритие; Футболен терен с естествено покритие; Паркинг със 146 паркоместа; Тенискорт.

Пазаруване

В град Етрополе има 1 голям магазин от веригата Т маркет, други по-малки хранителни магазини и 4 аптеки.

Община Етрополе разполага с 28 категоризирани обекти за настаняване и 41
категоризирани заведения за хранене и развлечения.

Важни телефони

Туристически информационен център Етрополе – 0720/ 7 73 35, 0884179637
Исторически музей – 0720/ 6 21 24

Кога да го посетите

Етрополе е достатъчно привлекателно и атрактивно градче и дава възможност на туристите да се впуснат в предизвикателствата на културно исторически, религиозен, пешеходен, екологичен, селски и приключенски туризъм и през четирите сезона. През зимата има и възможност за каране на ски на „Кокалското“.

Какво да правите

Oфроуд пикник до тракийска крепост „Чертиград“

Хотел „Перфект“ в с. Ямна предлага офроуд пикник до тракийска крепост „Чертиград“ с 2 нощувки, 2 закуски, 2 вечери, 1 обяд пикник BBQ или пикник сандвич и пешеходен преход около 40 мин. до тракийската крепост. Приключението с BBQ е около 8 часа и с пикник сандвич е
около 6 часа. Офертата е валидна за минимум 6 и максимум 8 човека. Повече информация тук.

Конна езда

За любителите на приключенския туризъм на разположение на гостите в х.к. „Подковата“  действа съвременна конна база „Balkan horses“, в която можете да се възползвате от предложения за езда с породисти коне. Преходите на кон в планината ще ви дадат възможност да избягате от забързания ритъм на града и да се насладите на спокойствието и хармонията на природата. 

Насладете се на домашна храна, приготвена с брашно от 150-годишна воденица

В с. Ямна в къмпинг „Воденицата“ има 150- годишна действаща воденица. За ценителите на домашната храна от смляното брашно от воденицата стопаните правят пита в подница и още много вкусотии, които са домашно произведени и приготвени от тях. До воденицата има валявица, в която екологично чисто се перат без перилни препарати от напора на водата килими, черги, одеяла от естествени материали. повече информация тук.

Екопътека „Екот от камбанен звън“

От с. Рибарица до м-р "Св. Троица" и в-д "Варовитец" е изградена екопътека "Екот от камбанен звън". Тя е дълга 2,5 км и на нея са разположени съоръжения за отдих и детски кътчета. 

Поход до връх "Св. Атанас" и антично селище "Св.Атанас"

Селището е изградено през Късната Античност IV-VI в. През 2012 са проведени археологически разкопки, които разкриват останки от съществувало селище и от средновековна църква от XVI -XVII в. В Етрополе и сега е запазен стар тракийски празник в чест на тракийския бог Сабази - бог на пролетта и плодородието. Ежегодно в последната неделя на януари се изкачва връх "Св. Атанас" като по подобие на древните траки се посреща пролетното слънце високо планината. Предишната вечер се прави възстановка на старинния ритуал по посрещане на първото пролетно слънце и изпращането на зимата.

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни