Варненски черноморски туристически район
Морската столица на България

Бургаски черноморски туристически район
Бургас и морето

Дунавски туристически район
река Дунав

Рило-Пирински туристически район
Благоевград

Родопски туристически район
Смолян

Тракийски туристически район
Пловдив

Туристически район Долината на розите
Казанлък

Софийски туристически район
София

Старопланински туристически район
Стара планина